Aanbesteden

Wij delen onze expertise graag met u!

Berretty kan u gedurende ieder offerte traject volledig ondersteunen en u informeren. Wet- en regelgeving, trend in de branche of advies op investeringsbegrotingen en onderhoud voor de facilitaire dienstverlening zijn onze expertise die wij graag met u delen.

Offertetrajecten

Gaat u groot inkopen, heeft u een specifieke opdracht die buiten het schoonmaakcontract valt, of wilt u met ons sparren naar mogelijkheden voor de aanschaf of samenwerking met een schoonmaakleverancier? Ook daarbij kan Berretty u ondersteunen.

Europees aanbesteden

Gedurende de volledige aanbesteding schoonmaak of sanitaire supplies ontzorgen wij u; van voorbereiding tot uitvoering. Eén en ander uiteraard in samenspraak en overleg met één of meerdere stakeholders van u als opdrachtgever.

Opdrachtgevers zien regelmatig op tegen de aanbesteding, vooral wanneer het verplicht is om Europees aan te besteden. Dit komt met name doordat de regelgeving hieromtrent niet bij eenieder bekend is. De risico’s zijn in de regel hoog en het betreffende pakket wordt slechts éénmaal in de zoveel jaar aanbesteed waardoor de actuele kennis ontbreekt. Aanbesteden biedt echter meer kansen dan bedreigingen! Door gebruik te maken van de begeleiding van Berretty worden uw risico’s beperkt en haalt u expertise in huis. Daarnaast nemen wij u werk uit handen en hoeft u zelf ook minder tijd in de aanbesteding te investeren. In meer dan 95% van alle gevallen worden de kosten voor de begeleiding ruimschoots terugverdiend. En dat alles met een goed beheersbaar contract.

Referenties

Mede door de bijdrage van Berretty Consultancy zijn we in staat om met onze dienstverleners inhoudelijk goede gesprekken te voeren met als doel om de betreffende dienstverlening steeds verder te ontwikkelen.

Wij zijn een veeleisende klant, maar door een combinatie van een professionele aanpak, kennis van zaken, flexibiliteit en actief meedenken met ons ervaren wij Berretty eerder als een partner dan een aparte dienstverlener.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij gaan graag met u om tafel om te kijken waar behoefte aan is om de uitdaging van facility om te zetten in een kans!