Ruimtestaten

Op basis van alleen een tekening ontvangt u nooit een offerte op maat.

Het belang van correcte ruimtestaten en glasstaten wordt in de praktijk vaak onderschat. Veel organisaties hebben dit niet, of niet goed op orde. Op basis van (alleen) een tekening ontvangt u als opdrachtgever nooit een offerte op maat. Een afwijking van 10 procent in de oppervlakte, leidt tot een afwijking van 10 procent in de kosten! Niet alleen voor aanbestedingen, maar voor veel meer doeleinden zijn correcte ruimtestaten van belang zoals het uitvoeren van kwaliteitscontroles met betrekking tot schoonmaak.

Inmeten

Om een ruimte in te meten en te inventariseren gaan onze gecertificeerde inspecteurs heel gestructureerd te werk. Naast het vaststellen van de correcte vloerafwerking wordt ook het glas (gevelglas, separatieglas, lichtstraten en zonnepanelen) geïnventariseerd. Daarnaast wordt de functie van de ruimten nauwkeurig genoteerd te worden en wel zodanig dat deze past in een aantal standaard ruimtecategorieën welke ook voor de VSR-controles gebruikt kunnen worden. Nadat alle ruimten en het gehele glasoppervlak zijn ingemeten, worden de gegevens verwerkt in een ruimtestaat en/of een glasstaat waardoor er per gebouw, per afdeling, per etage een overzicht gecreëerd wordt.

Plattegrond

Bij aanvang van een contract tussen opdrachtgever en schoonmaakleverancier wordt er uitgegaan van een actuele plattegrond. Gedurende de contractperiode kan een ruimte een andere invulling krijgen of zelfs worden uitgebreid. Zo kan een gang bijvoorbeeld een multifunctionele ruimte worden, een vloer worden vervangen, een aanbouw kan worden geplaatst, een muur kan uit een ruimte worden gehaald of het separatieglas kan worden verwijderd. Al deze aanpassingen dienen te worden bijgehouden waardoor de plattegrond van de locatie inclusief de ruimtestaten compleet is en een schoonmaakleverancier een offerte op maat kan maken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij gaan graag met u om tafel om te kijken waar behoefte aan is om de uitdaging van facility om te zetten in een kans!